เงื่อนไขการใช้บริการเช่ารถ

เงื่อนไขในการจองรถ การชำระเงิน การปรับปรุง หรือการเปลี่ยนแปลงรถ การคืนรถ ค่าใช้จ่ายในกรณีที่รถเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การใช้งานรถไม่ถูกต้อง หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

ติดต่อได้ 24 ซม.

คุณสามารถจองรถได้โดยโทรศัพท์ หรือติดต่อทาง Line โดยการแจ้งข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดการเช่า เช่น วันที่เริ่มเช่า วันสิ้นสุด ประเภทรถ และจุดรับ-ส่ง